Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Turčianske KľačanyHľadať
 
 

Poslanci informujú

Na tomto mieste sú zverejňované informácie za účelom lepšej informovanosti našich obyvateľov. Poslanci OZ tu zverejňujú svoje postrehy, názory k aktuálne prejednávaným témam a dôvodové správy k hlasovaniam na obecných zastupiteľstvách.


 

MUDr. Ján Gazdačko

Vážení spoluobčania!

Dňa 28.6.2019  sa konalo plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva starostu a poslancov obce Turčianske Kľačany. Z bohatého pracovného programu by som Vás chcel informovať o jednom z jeho bodov – návrh a schválenie územného plánu(ÚP) obce Turčianske Kľačany.

Mnohí z Vás sa spýtajú, čo to je, alebo načo nám to treba v obci?

Nuž pozitívnych vysvetlení a odpovedí je veľa. Ja spomeniem aspoň jednu.

Územný plán je podmienkou získavania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti. Z dôvodov požiadavky efektívneho využitia zdrojov býva možnosť získania dotácií a grantov podmieňovaná existenciou územného plánu a hlavne dosiahnutím daných zámerov v ňom. Táto podmienka sa uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ, vývoj však smeruje k tomu, že v budúcnosti sa bude vzťahovať aj na príspevky zo štátneho rozpočtu. 

Keď si to preložíme do praxe, otvára nám to dvere pre získanie dotácií napr. pre tak chcený domov pre prestarnutých spoluobčanov, alebo vytvorenie zdravotného obvodu zo všeobecným lekárom, či rekonštrukcia cestných komunikácií a kanalizácie atď.

Priamo pre občanov Turčianskych Kľačian podáva informáciu o jednotlivých zónach s možnosťou investičnej výstavby rodinných domov v zmysle platnej legislatívy, aby sa predišlo problémom „omylov“ a „čiernych stavieb“. 

Vývoj a priebehu tvorby územného plánu.

Prvá zmienka sa v dostupných dokumentoch datuje do marca 2015 uzavretím zmluv s kompetentnými osobami – Ing. Arch Hejzlarová a Ing. Arch. Zaťková. Po zložitom období informovanosti a pripomienkovania občanov a Urbárskeho spoločenstva bol ÚP niekoľko krát prejednaný, upravovaný a dopĺňaný dodatkami. Celkové finančné náklady sa vyšplhali na sumu cca 25774,00Eur. Nakoniec bol ÚP po viac ako štyroch rokoch poslancami OZ schválený.

Tak ako dlho a dramaticky vznikal mal aj dramatický záver. Postaral sa o to pán poslanec D.Piták, ktorý už hotový ÚP pred podpisom a na konci predpísaného termínu podania, navrhol poslancom OZ neschváliť a dať ho znovu právne posúdiť. Mnohí z nás poslancov to nechápali, či išlo o akt nevedomosti, alebo nezodpovednosti.   Myslieť si môžete čo chcete. Faktom je ale to, že pán Piták sa priamo spolupodieľal na tvorbe ÚP obce v predchádzajúcom volebnom období, dokonca vo funkcii zastupujúceho starostu a bol s jednotlivými bodmi maximálne oboznámený, prípadne  ich dopĺňal. O to viac sa mne, ale aj niektorým ďalším poslancom zdal tento počin, ako prejav ignorácie práce zodpovedných architektov a minutých finančných nákladov  z ktorých veľkú časť by sme museli vrátiť. Poslanci nového OZ pripomienkovali už len oblasť ochrany prírody a zakomponovania obce do ochranných pásiem. Aj vďaka týmto pripomienkam sme zabránili poškodeniu prírody v ochranných pásmach stupeň 3 a 4.   

Z postrehov občanov na facebooku súhlasím s názorom, že by sme nemali hľadieť na minulosť, ale Bohužiaľ, tá si nás zatiaľ stále dobieha rôznymi „kauzami“ a aj ÚP patrí do tejto kategórie. Tiež súhlasím s názorom, že by sme mali ťahať za jeden povraz, veď nám ide o obec a občanov a ich dôveru. 

Vôbec nie som zaujatý na p. poslanca D.Pitáka, len sa čudujem, že po prvom zmätočnom rozhodnutí – pri voľbe hlavného kontrolóra obce (ktorého nevyhnutne potrebujeme pri plánovaní a hospodárení s financiami a majetkom obce),  prichádza ďalšie, ktoré sa ale našťastie skončilo v prospech obce. 

Svojím príspevkom som chcel občanov obce Turčianske Kľačany informovať o práci poslancov OZ tak, ako som im to sľúbil pred voľbami.

Za pochopenie Vám ďakujem

MUDr. Ján Gazdačko 


 

Dušan Piták

Vážení spoluobčania, 

nehodlám na obecných stránkach, na ktoré nemám priamy komunikačný prístup ako autor príspevku, a ani nie je zaznamenávaná a zverejňovaná odozva verejnosti, vytvárať komunikáciu vo formáte poslanci si odkazujú ....

To, ako reaguje a vedome klame pán poslanec Gazdačko o mojich vystúpeniach a návrhoch na zasadnutiach obecného zastupiteľstva /OZ/ sa dá dokladovať zo zverejnených zápisníc.

Na zasadnutia OZ by mal chodiť poslanec nielen odborne pripravený na prerokovávané body programu OZ, ale aj byť schopný vnímať argumenty a chod zastupiteľstva.
Ja konkrétne chodím zásadne na zasadnutia OZ na motorovom vozidle, a pri odchode ma kľudne môže kontrolovať osoba oprávnená na kontrolu prítomnosti látok, ktoré sa nesmú používať pri vedení motorového vozidla. Vedenie obce je ďaleko dôležitejší a zodpovednejší proces ako vedenie motorového vozidla!

Z posledného OZ konaného dňa 28.06.2019 nie je k dnešnému dňu 09.07.2019 vyhotovená zápisnica. Jej vyhotovením bol poverený pán poslanec Hruška, ktorý zhotovil zvukový záznam z daného OZ v dĺžke 3hod.16min. Týmto záznamom sa dajú jednoducho vyvrátiť klamstvá pána poslanca Gazdačka, že som navrhol neschváliť územný plán obce. Naopak, trval som na tom, že územný plán musí byť schválený, aby sme neprišli o štátny príspevok.
Zároveň som navrhol postup, ktorý odsúhlasilo zastupiteľstvo, aby sme sa nedostali do situácie, že bude na základe protestu občanov prokurátorom zrušený územný plán ako celok pre nesúlad s všeobecnou právnou úpravou a Ústavou garantovanými právami občanov. To by malo za následok vrátenie dotácie vo výške cca. 8.000€ a zároveň ďalšie náklady vo výške cca. 5.000€ na celé nové prejednanie územného plánu so všetkými orgánmi.

Sám som zvedavý ako tento bod bude zachytený v ešte neexistujúcej zápisnici, a aké bude stanovisko  k tomuto bodu od právnej kancelárie, s ktorou máme zmluvu o právnych službách výhodne uzatvorenú ešte za starostovania pani Jurečkovej, a poslancovania pánov Hrušku a Gazdačka. Len chyba je, že na prerokovanie v OZ prichádzajú z obce také závažné materiály ako je územný plán bez prediskutovania postupu či akejkoľvek analýzy a odborného stanoviska vypracovaného zmluvnou právnou kanceláriou a tiež s absentujúcim prerokovaním v príslušnej komisií OZ.

Zároveň pripájam odozvu občana Miroslava Lepetu, zaslanú všetkým poslancom OZ na komunikáciu pána poslanca Gazdačka. s ktorou sa stotožňujem, a preto ju zverejňujem na mojej komunikačnej stránke s občanmi.

S pozdravom poslanec OZ v T. Kľačanoch Piták Dušan.

Vážený p. poslanec MUDr. Gazdačko,

dlho som odolával a nereagoval na Vaše úvahy zverejnené na FB a teraz aj web stránke obce. Ale po neustálom obviňovaní bývalého obecného zastupiteľstva som sa musel ozvať.

Viackrát sa zmieňujete, že neťaháte za jeden koniec, obec je rozhádaná, šíria sa krčmové reči a pod. Kto pred voľbami vyhlasoval, v akom katastrofálnom stave sa obec nachádza, že treba celé OZ vymeniť, obec stagnuje a pod? Bývalí poslanci hádam nie! Keby bol stav obce taký zúfalý, ako ste ho opisovali na predvolebných mítingoch, tak štyria poslanci by sa hádam neuchádzali o ďalšiu priazeň voličov. Netvrdím, že obec nemá problémy, ale ktorá ich nemá. S takými príjmami, aké obec mala, bolo umenie pokryť všetky výdavky na bežný chod obce. Nakoniec aj p. starostka sa verejne poďakovala p. Siantovej za odvedenú prácu, tiež sa pripájam k tomuto poďakovaniu. Vedeli ste, v akom stave sa obec nachádza, napriek tomu ste robili všetko preto, aby ste sa stali poslancom, nasľubovali ste voličom vo svojom volebnom programe, čo všetko  chcete dokázať a zrazu  ste nespokojný, nepozdáva sa Vám bývalé účtovníctvo, nemáte prehľad o ekonomike obce, nie ste spokojný s prácou HK… a tak je potrebný audit. Samozrejme, nie zadarmo.

Máte výhrady k voľbe nového HK.  Ste proti tomu, aby bol HK z rodiny, priateľ, aby sa nedávala funkcia HK “našim ľuďom“ z Kľačian. Zrazu, keď nie je zvolený Váš rodinný priateľ, ste pobúrený a napádate kolegov v OZ, ako si to dovolili voliť. V r. 2006 ste boli zvolený prvýkrát do OZ (sám ste ani nevedeli ako, lebo drvivá väčšina občanov nevedela, kto ste). Napokon ste boli poslancom 8 rokov, nezaznamenal som za toto obdobie, že by ste sa zaujímali o ÚP obce. Obec ho vtedy potrebovala oveľa viac ako v súčasnosti. Naopak, boli ste prvý, kto sa postavil proti výstavbe rodinných domov na Hor. Podžiari. Vy si pozemok rozdeliť nedáte, hlásali ste.

Teraz máte evidentný záujem, aby sa tam stavalo. Som zvedavý, ktorý developer alebo obec podpíše takúto dohodu. Občania darujú obci cca 100 m² pozemku na vybudovanie komunikácie a obec im za to vybuduje asfaltovú komunikáciu s kompletnou inž. sieťou a títo občania získajú dva lukratívne stavebné pozemky. Kóšer by bolo: predajte obci 1000 m² svojho pozemku za symbolickú cenu, presvedčte aj dotknutých občanov a budete mať prednostné právo si kúpiť jeden stavebný pozemok, druhým bude disponovať obec.

Bol by som rád, keby ste mi vysvetlili pojem, že škôlka je „chorým dieťaťom“ bývalého obecného zastupiteľstva. Ja len na spresnenie: mnohým Kľačancom sa ani vo sne neprisnilo, že by obec mohla mať škôlku. Vláda prisľúbila dotácie, obec sa prihlásila a dostala 101000 € na výstavbu škôlky. Na murovanú by bolo potrebné oveľa viac financií, a tak sa rozhodlo pre kontajnerový typ.

Tento druh stavby po zmontovaní mohol okamžite slúžiť, čo sa týka strechy, fasády aj zateplenia. Ale poniektorým sa nepozdával vzhľad, že to vyzerá ako pre neprispôsobivých. Ja som si to nemyslel, podľa projektov to vyzeralo dobre. A tak sa dala vybudovať sedlová strecha, omietka sa na plech nanášať nedá, tak sa to muselo obložiť drevom, následne polystyrénom a nakoniec omietka. Takto sa to zbytočne predĺžilo a predražilo. Toto všetko mal vo svojich rukách p. starosta, napokon je štatutár obce, má veľké kompetencie a teda aj zodpovednosť.

Takto by som mohol dlho pokračovať, ale zatiaľ stačilo. Záverom vyzývate občanov o pomoc, radu a spoluprácu, ale Vás som na zasadnutiach OZ za 4 roky nezaregistroval.

Zmieňujete sa, že 28.6.2019 sa konalo plánované zasadnutie OZ. Kde bola zverejnená pozvánka, a kde je zápisnica? Na mítingoch ste sa vzrušovali, že zápisnica nebola zverejnená do troch dní.

Keby ste informovali občanov dôslednejšie, trebárs aj cestou FB, ako ste sľubovali, nemuseli by vznikať krčmové reči alebo jedna babka povedala.

Budem netrpezlivo očakávať, kedy prídu na účet obce financie z fondov EÚ s Vaším pričinením.

Prajem Vám, nech sa Vám darí, neobhliadajte sa dozadu, ale vpred, a aspoň svojim voličom splňte to, čo ste im sľúbili.

S pozdravom občan Mirko Lepeta


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka