Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Turčianske KľačanyHľadať
 
 

História obce

Od revolučných rokov po 1. sv. vojnu

Roky 1848-49 sú považované v našich dejinách za revolučné roky. Predstavitelia národnostných menšín vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku chceli vojenským spôsobom zlikvidovať absolutizmus, poddanstvo a zaistiť rovnosť pred zákonom, ústavný režim a slobodu národom.

Stalo sa, že Rakúsko – Uhorsko sa rozdelilo a Uhorsko, do ktorého patrili aj slovenské územia, sa konštituovalo ako nezávislý štát s vlastnou vládou spojenou personálnou úniou s Rakúskom. Výsledkom tohto kroku bola maďarizácia Uhorska a následné národné hnutia proti maďarskému vplyvu nielen Slovensku. Došlo k občianskej vojne. Keďže Viedeň sľubovala zaistiť rovnosť národov, vznik federatívneho štátu, slovenská politika sa pridala na jej stranu. Sľuby však ostali sľubmi, Slováci ostali po kapitulácii maďarskej armády po bitke pri Világoši súčasťou Uhorska. V tomto období nastalo isté slabé uvoľnenie pomerov, niekoľko Slovákov sa dostalo do úradov, mohli vychádzať Slovenské noviny, vyučovalo sa aj po slovensky a maďarizácia sa pribrzdila.

Po roku 1849 v období Františkovsko – jozefínskeho neoabsolutizmu sa začala prejavovať zase germanizácia Uhorska a prísna viedenská centralizácia a cenzúra. Aj tak mnohí národovci v tomto období usilovali o zavedenie slovenčiny do škôl, neskôr češtiny, Ľ. Štúr dokonca uvažoval nad ruštinou! Postupom času národnobuditeľské snahy opadli a hlavní predstavitelia sa vrátili k svojej práci.

Po páde Bachovho absolutizmu opäť vzrástli národné nádeje a burcovalo sa národné povedomie, čo vyústilo do Memorandového zhromaždenia 6. – 7. júna 1861 v Martine. Memorandum národa slovenského obsahovalo žiadosti o slovenské sebaurčenie v Uhorsku, používanie slovenského jazyka ako úradnej reči, založenie slovenského literárneho ústavu (Matice slovenskej), založenie katedry slovenského jazyka a jeho štúdium. Zaujímavé je, že Slováci v Memorande nenastolili žiadne sociálne požiadavky. Samozrejme, neuspeli. V Uhorsku však nastalo silné Protimemorandové hnutie a jediná stolica, ktorá sa nezapojila, bola Turčianska.

12. decembra 1861 Štefan Moyzes, Karol Kuzmány a vtedajší sučiansky farár Ondrej Hodža predložili cisárovi nové, tzv. decembrové memorandum, kde žiadali okrem kultúrnych požiadaviek ja prehodnotiť samosprávu (napr. Slovenský snem so sídlom v Banskej Bystrici, ktorú plánovali povzdvihnúť na hlavné mesto budúceho samostatného Slovenska). Viedeň odsúhlasila len kultúrne požiadavky, okrem iných aj univerzitu v Nitre. Na tomto základe vzniklo v roku 1862 evanjelické osemtriedne gymnázium v Revúcej, 1. Septembra1861 štvortriedne evanjelické gymnázium v Martine a v októbri 1861 štvortriedne reálne katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom. 4. augusta 1863 vznikla Matica slovenská.

V roku 1866 došlo k zlomu, kedy sa na slovenských územiach opäť začala šíriť veľkomaďarizácia a darilo sa jej aj vďaka roztrieštenosti slovenskej inteligencie. Výsledkom bolo, že v roku 1874 bola zrušená činnosť všetkých troch gymnázií a v roku 1875 aj Matice slovenskej. Následne nastúpila silná vlna emigrácie. V roku 1879 sa v školách povinne začal učiť maďarský jazyk. K maďarizácii sa pripojila aj dovtedy tak proslovenská Turčianska stolica cez podžupana Ľudovíta Lehoczkého. Stal sa aktívnym členom Hornozemnského maďarského vzdelávacieho spolku, ktorého cieľom bolo systematické pomaďarčovanie slovenského národa. Slováci, ktorí sa nebáli hovoriť o sebe ako o Slovákoch, boli označovaní za panslávov a zbavovaní verejných funkcií. (1896: 200 000 zlatých bolo viac ako 2 000 000 Sk).

Aj napriek zložitému presadzovaniu slovenskosti v Uhorsku slovenská kultúrna elita nezaháľala. So svojou tvorbou sa presadili mnohí spisovatelia (Jonáš Záborský, Ján Botto, Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Kukučín) maliari (Dominik Skutecký, Ladislav Medňanský, Eduard Majsch, hudobní skladatelia (Ján Levoslav Bella) či prírodovedci (A. Kmeť, Jozef Ľudovít Holuby, Dionýz Štúr). V emigrácii sa presadili napríklad Aurel Stodola (výskum turbín), Jozef Murgaš (rádiotelegrafia). Vznikalo aj množstvo slovenských inštitúcií a spolkov.

Slováci spolu s Rumunmi a Srbmi na národnostnom kongrese 10. augusta 1895 žiadali už odmietnutie Uhorska ako jednonárodnostného maďarského štátu a žiadali o autonómiu jednotlivých národností. Neuspeli. Spojili sa však s Čechmi a 7. Mája 1896 vytvorili Českoslovanskú jednotu.

Politická aktivita Slovákov neutíchala ani v tomto ťažkom období. Slováci sa značne politicky aktivizovali, prvá slovenská politická strana SNS vo voľbách v roku 1901 dokonca získala v parlamente 3 miesta poslancov, Zychiho strana dve. Bol to veľký úspech aj preto, lebo v tej dobe malo právo voliť len 6 % obyvateľov. V roku 1906 už Slovákov zastupovalo už 7 poslancov. Radosť netrvala dlho, pretože v roku 1907 minister kultúry a školstva Albert Apponyi vydal školské zákony s cieľom urýchliť totálnu maďarizáciu. V tejto atmosfére došlo aj k tragickej udalosti v Černovej.

Slovenské kultúrno-spoločenské povedomie však napriek tomu prekvitalo. V tejto situácii, kedy sa cielene ťažko brojili proti všetkému slovenskému, došlo k smrti arcivojvodu Františka Ferdinanda d´Este. Neodvratná vojna bola teda veľkou príležitosťou a jedinou cestou, ako si vybojovať slovenskú štátnu samostatnosť.

V Kľačanoch sa v 19. storočia píše história od roku 1835, kedy sa spomína založenie školy. V roku 1831 sa objavila v dedine cholera, ktorá si vyžiadala 47 mŕtvych. Boli pochovaní na „zvláštnom mieste". Zmienka o vplyve politickej situácie na život občanov Kľačian sa týka života pána Kramára, ktorý hrdinsky v roku 1848 skrýval sučianskeho farára Ondreja Hodžu a Ďurka Langsfelda, člena štúrovcov. Andrej Líška spomína, že v roku 1887 bol v obci obrovský požiar, kedy zhorela aj škola a odvtedy sa v obci stavali len murované domy. Dokonca zomrelo aj jedno dieťa. V roku 1897 za pôsobenia Miloslava Jesenského bola postavená školská budova za 20 000 korún. V rokoch 1892, 1894 a 1904 boli v obci silné povodne.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka