Do sekcie KRONIKA
 
bola pridaná kronika obce z
     rokov 1933 - 1939
prerokovanie up  pálenica    Spomienka na starú lávku zrekonštruovaná sála Kultúrneho domu Dorastenci FK Pokrok Turčianske Kľačany, 2.miesto ročník 2011/2012 Turč. Kľačany z vtáčej perspektívy pohľad na obec z juhu Ľudová škola -1941-42 fujaristi Kľačian

Aktuality

29.12.2016

vývoz komunálneho odpadu v roku 2017

zostáva tak, ako v roku 2016.. Začína v pondelok 2.1.2017

09.11.2016

Návrh Územného plánu obce sa nachádza v zložke Obecný úrad - povinne zverejňované dokumenty

OZNAM

VEC:  Návrh Územného plánu obce TURČIANSKE KĽAČANY - začatie pripomienkového konania.

Obec Turčianske Kľačany ako príslušný orgán územného plánovania týmto

Z A Č Í N A     P R E R O K O V A N I E

Návrhu Územného plánu obce Turčianske Kľačany v zmysle §-u 22 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon). Verejnosť sa s návrhom územného plánu obce môže oboznámiť na úradnej tabuli obce, umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Turčianskych Kľačanoch, na Obecnom úrade v Turčianskych Kľačanoch v úradných hodinách obecného úradu a na webovej stránke obce www.turcianskeklacany.sk. v sekcii Obecný úrad - povinne zverejňované dokumenty

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu obce sa uskutoční dňa

1. decembra  2016 (štvrtok) o 16.30  hod.

v sále kultúrneho domu v Turčianskych Kľačanoch.

         Svoje stanoviská a pripomienky k návrhu Územného plánu obce Turčianske Kľačany môžete oznámiť podľa §-u 22 zák. č.50/1976 Zb. v platnom znení do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovaní (dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní). Ak sa nevyjadríte v určenej lehote, podľa  § 22, ods.5 stavebného zákona sa predpokladá, že k návrhu územného plánu obce  nemáte pripomienky.    

                                                                                Ing. Miroslav Lamoš

                                                                                      starosta obce

Dole

Kde ležia Turč. KľačanyObec Turčianske Kľačany leží v severnej časti Turca na pravom brehu rieky Váh, na úpätí južných svahov Malej Fatry – jej krivánskej časti. Výmera katastrálneho územia predstavuje 1125 ha. Najvyšším bodom je vrch Kľačianska Magura s 1357 m.n.m., najnižším miesto pri rieke Váh s 350 m.n.m..
Stred obce leží v nadmorskej výške 500m. Obec má 942 obyvateľov (august 2012). Obec leží v ochrannom pásme Malofatranského národného parku, vrch Kľačianskej Magury je prírodná rezervácia o výmere 150 ha, ktorá zasahuje aj do katastra obcí Sučany a Lipovec. Prvá písomná zmienka pochádza z 19.júla 1374. Do roku 1946 sa obec volala Kľačany, až v roku 1946 im pribudlo rozlišovacie prímenie Turčianske. Z obce vedie jedna z turistických trás z Turca cez Kľačiansku Maguru na hrebeň Malej Fatry. Keďže obec leží v blízkosti Vrútok a Martina, obyvatelia týchto miest radi navštevujú kataster obce, kde trávia voľné chvíle turistikou, zberom húb a lesných plodov. Blízkosť vodných plôch dáva možnosť na dobrú rybačku.